KOMMERSIĖLE DIERE TE KOOP
______________________________________________

  -  33 koeie
  -  7 verse
  -  9 bulletjies
  -  10 kleiner kalwers
  -  Die res kalf almal binne die volgende maand of twee.

Vir meer inligting kontak Kobus Bergh 082 573 4561
Diere in Yzerfontein area, Weskus
  
     
     
     
 

______________________________________________

______________________________________________

Terme en Voorwaardes geld
Die diere wat op hierdie webblad geadverteer word, word nie onder die beskerming van die Genootskap verkoop nie. Die Genootskap, sy Raad, agente en/of werknemers aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir die inhoud van die advertensie of diere wat geadverteer en/of te koop aangebied word, of enige transaksie aangegaan, insluitend skade en/of verlies wat gely is as gevolg van sodanige advertensie of reaksie op die advertensie nie. Enige transaksie aangegaan na aanleiding van ‘n advertensie, word as 'n privaat transaksie tussen die verkoper (adverteerder) en die koper beskou. Kopers moet dus alle nodige voorsorg tref met betrekking tot sulke transaksies.

 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  © 2008 - 2022  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions