Die Nguni word wydliks erken as 'n uitstaande vleisras met optimale produksie in die harde Afrika kondisies.  Suid Afrika se inheemse Nguni beeste, lank deel van die tradisionele Zulu kultuur, is moontlik die mooiste beeste in die węreld.

 

 

  26 September 2019
Umsenge Nguni Groepveiling

  16 Oktober 2019
Sentraal Nguni Klub Veiling

  23 November 2019
Nasionale Nguni Veiling

  23 November 2019
Noordelike Nguni Klub Veiling

 

 

 

15 / 08 / 2019:
  Augustus Nuusbrief

10 / 08 / 2019:
  Diere te Koop
  Inspeksies 2020 Dokumente
  Bylae

24 / 07 / 2019:
  Diere te Koop

       
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@nguni.co.za  © 2008 - 2019  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions