2019 KALENDER
______________________________________________
 
September 26 Umsenge Nguni Telersgroep Veiling
    Vernon Sparks:  083 277 0762 / Hobson & Co
     
Oktober 16 Sentraal Nguni Klub Veiling, Bloemfontein
    Dawie Kotzé:  073 626 6873 / Net Auctions
     
November 23 Nasionale Nguni Veiling, Klein Kariba, Bela-Bela
    Nico Harris:  082 773 4545 / Oswald Jannasch:  082 773 0289 / Net Auctions
     
November 23 Noordelike Nguni Klub Veiling, Klein Kariba, Bela-Bela
    Bakie de Beer:  082 413 7898 / Net Auctions

 
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@nguni.co.za  © 2008 - 2019  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions